Construction blueprint mock-up
Nyhet

BIM satsning väckte uppmärksamhet i USA

2016-01-11

I början av december hölls den årliga konferensen Autodesk University i Las Vegas. Närmare 10 000 arkitekter, ingenjörer och designers deltog på konferensen för att ta del av den senaste tekniken och utvecklingen inom BIM – ByggnadsInformationsModellering. Den satsning Cibes Lift Group sedan 2014 gör på BIM uppmärksammades under konferensen. Att Cibes gjort företagets plattforms- och kabinhissar fritt tillgängliga som digitala BIM-objekt togs som exempel på hur tekniken kan spara tid, reducera kostnader och förenkla projekteringen av smarta hisslösningar.

Det var Michael Thydell på Sweco Architects Sverige som inför flera tusen personer på Autodesk University tog Cibes som exempel på hur ett innovativt hissföretag kan använda BIM för att skapa mervärden i det föreskrivande ledet. BIM etablerades som begrep i början av 2000-talet och uppskattas kunna spara miljarder inom den svenska byggsektorn genom effektivare byggprocesser men också lägre kostnader för fastighetsdrift. Michael Thydell menar att utvecklingen när det gäller användningen av BIM gått in i en ny fas och att det tillkommit helt nya drivkrafter och möjligheter.

 

Building Information Modeling Lifecycle

 

– Idag är vi inne i en global explosion i användningen av BIM. Det har tidigare pratats mycket om att BIM kan spara stora belopp inom exempelvis byggsektorn och nu ökar kraven på att branschen måste ta till sig teknikens fördelar. I England har det kommit regler om att BIM ska användas och likadant är det snart i Tyskland. I Sverige finns det flera stora bygg- och fastighetsbolag som har BIM som krav vid större byggprojekt.  Egentligen bör den här utvecklingen ha kommit tidigare då BIM ger enorma vinster. Uppskattningar som gjort visar på kostnadsbesparingar på upp till 15 % av entreprenadvärdet vid stora projekt och betydligt mer än så i förvaltningsfasen när en byggnad är klar, Michael Thydell.

För att BIM ska få genomslag krävs det att många företag tar till sig tekniken och även tar initiativ för att öka användningen. Michael Thydell beskriver det som att det gäller att skapa en obruten informationskedja och att flytta fokus till ett tidigare skede i byggprocessen. Det är då möjligheter skapas att spara pengar och tid, men också att komma på nya smarta (hiss)lösningar.

Företag som förstår möjligheterna har ett försprång idag och det gäller också Cibes. Att utvecklingen inom BIM går så snabbt globalt matchar Cibes internationella expansion på ett spännande sätt. Att Cibes satsar på att utöka antalet BIM-objekt och även kan komma att erbjuda ett designpaket med ännu större möjligheter att skräddarsy hisslösningar är också väldigt roligt, avslutar Michael Thydell.

 

fakta

BIM, på engelska Building Information Modelling, kan beskrivas både som en arbetsprocess och som ett verktyg där arkitekter arbetar med 3-dimensionell CAD-projektering. Genom att ladda ner digitala BIM-objekt till en programvara kan de göra simuleringar och skapa virtuella miljöer av en byggnad eller en tänkt installation av exempelvis en hiss. Under 2014 lanserade Cibes Lift Group företagets hissmodeller som kostnadsfria BIM-objekt. Objekten är nedladdningsbara från BIMobject Portal (en molnbaserad produktkatalog) samt Cibes egen webbplats. Cibes satsning har väckt stort intresse världen över och många arkitekter laddar ner BIM-objekten som innehåller storleksvariationer, färgval, hisschakt och olika tillval.

Share
Felanmälan av din hiss

Felanmälan av din hiss

Felanmälan