Cibes factory

om Hiss i Skåne

Hiss i Skåne ägs numera av Cibes Kalea Sverige AB. Vi har en stor erfarenhet och kompetens inom hiss- och portteknik.

Vi arbetar främst med våra serviceuppdrag samt med modernisering och nybyggnation av hissar. Vi erbjuder professionell teknisk support genom hela processen, från design och installation till överlämning och underhåll.

Hos oss kan du räkna med ett engagerat och personligt bemötande från kunniga medarbetare. Det är viktigt för oss att ha en levande dialog med våra kunder, såväl vid underhåll som vid reparationer och installationer. Därför har du alltid en personlig kontakt som tar ansvar och lyssnar på dig.

Alla kunder är lika viktiga för oss – stora som små.

Felanmälan av din hiss

Felanmälan av din hiss

Felanmälan