Cibes GS Aufzuge
Nyhet

Cibes Lift Group köper 100% av österrikiskt bolag

2020-01-27

Cibes köper 100% av österrikiskt bolag

2018 investerade Cibes Lift Group i österrikiska partnern GS-Aufzüge GmbH och Cibes lades till i företagsnamnet. Nu köper Cibes Lift Group 100% av andelarna i bolaget för att stärka sin position i Österrike och närliggande tysktalande länder.

Cibes Lift Group har haft en fantastisk tillväxt på den österrikiska marknaden under de senaste tio åren, i synnerhet i villahissegmentet. I dag är Österrike en av Cibes Lift Groups viktigaste europeiska marknader.

”Vi är mycket glada över att GS-Aufzüge Cibes GmbH har accepterat erbjudandet att bli ett helägt bolag i Cibes bolagsfamilj. Vårt partnerskap har vuxit sig allt starkare med åren och Österrike är en snabbväxande marknad. Att vi nu tar steget till fullt ägande, känns helt naturligt”, säger Chris Roggeband Sales & Marketing Director för Cibes Lift Group.

Uppköpet av GS-Aufzüge Cibes GmbH och det nyligen grundade tyska dotterbolaget Cibes Lift Deutschland GmbH, stärker Cibes Lift Groups position på de tysktalande marknaderna.

”Vår ökade närvaro i de tysktalande länderna för oss närmare våra kunder och gör det möjligt för oss att erbjuda dem en ännu mer effektiv, proaktiv och marknadsanpassad kundsupport. Vi tror även att det närmare samarbetet mellan våra österrikiska och tyska team vi kommer att ge positiva synergieffekter”, fortsätter Chris Roggeband.

Cibes Lift Group blev helägare i GS-Aufzüge Cibes GmbH 7 januari 2020. Företagsgrundaren Robert Gründlinger kommer att sitta kvar som VD för GS-Aufzüge Cibes GmbH och fortsätta utveckla den österrikiska marknaden för Cibes Lift Groups räkning tillsammans med sitt team.

Managing Director Robert Gründlinger

Felanmälan av din hiss

Felanmälan av din hiss

Felanmälan