Cibes 70 years
Nyhet

Cibes firar 70år!

2017-09-05

AesyLiften B.V. är ett av koncernen Cibes Lift Groups fjorton dotter- och säljbolag runt om i världen.

Bolaget ansvarar för verksamheten på den belgiska och holländska marknaden och etablerades år 2008. Bolagets nuvarande VD, Rudi Leusink, meddelade i våras att han lämnar sin tjänst. Till ny Managing Director och dotterbolagschef har Merijn Aldewereld utsetts. Han tillträder under september månad och kommer närmast från en befattning som divisionsansvarig inom Mechan Holding B.V. Mechan Holding är verksamt i Belgien samt Holland och marknadsför ett brett program med maskiner och utrustning för bl a jordbruk. Vår nuvarande Managing Director Rudi Leusink som så framgångsrikt utvecklat bolaget sedan start kommer att kvarstå som rådgivare och delägare i koncernen.

-I vår långsiktiga satsning på Belgien och Holland har vi sökt efter en ledare med den mix av kompetenser som Merijn har genom sin erfarenhet av arbete med lösningsinriktad försäljning och marknadsföring. Merijn har också en stark vilja att med coaching inspirera sina medarbetare och att skapa förståelse för hur viktigt det är att arbeta med ett uttalat kundfokus. Att Merijn kommer från en helt annan bransch ser jag närmast som något positivt. Vi är därför mycket glada över att få Merijn som ny dotterbolagschef och jag är övertygad om att han kommer att bidra till att AesyLiftens marknadsposition flyttas fram ytterligare, säger Cibes Lift Groups koncernchef Mats Engblom.

concert hall lift transporting goods

Cibes Lift Group har utvecklats från att vara ett lokalt svenskt företag till en internationell koncern med drygt 360 anställda i fjorton länder och distributörer i närmare femtio länder. I juni 2017 förvärvades Cibes Lift Group av investeringsbolaget Nalka. Tillsammans med Nalka som ny ägare har Cibes Lift Group siktet inställt på en fortsatt expansion. Koncernens dotterbolag har stor betydelse för den ambition som finns att i ännu större utsträckning arbeta med värdebaserad försäljning där kundernas ges ett starkt stöd i valet av hisslösningar.

-Cibes är ett starkt varumärke i sin bransch i både Belgien och Holland. Att koncernledningen tillsammans med de nya ägarna har en uttalad vilja att ytterligare stärka varumärket och flytta fram marknadspositionerna gör att den här rollen känns som en mycket spännande och stimulerande utmaning. Jag hoppas kunna bidra med kunskap och erfarenhet från en helt annan bransch och jag ser också stora likheter i vad som kan bidra till att utveckla försäljningen. Ett exempel är eftermarknadsförsäljningen där jag tror att det finns en betydande marknadspotential för AesyLiften. Kunder i många branscher efterfrågar idag totallösningar där man vill ha en stark partner som tar ett långsiktigt ansvar från valet av lösning till efterföljande service och framtida moderniseringar. Ett av mina mål är att AesyLiften ska ha den positionen och profilen på marknaden för lågfartshissar, säger Merijn Aldewereld.

Share
Felanmälan av din hiss

Felanmälan av din hiss

Felanmälan