Chris Roggeband
Nyhet

Ny Sälj- Och Marknadschef

2017-08-15

Cibes Lift Group, Europas ledande tillverkare av lågfartshissar för offentliga och privata miljöer, har anställt Chris Roggeband som ny VP Sales & Marketing. Han efterträder Börje Fransson som övergår till en roll som rådgivare Sales and Marketing inom koncernen. Chris Roggeband ingår i ledningsgruppen för Cibes Lift Group och han tillträdde sin tjänst under augusti månad. Närmast kommer Chris Roggeband från en befattning som kommersiellt marknadsansvarig på den internationellt väletablerade svenska koncernen Handicare som är verksamt inom sektorn hjälpmedel och lyftlösningar för äldre och funktionshindrade. Under mer än tio år har Chris Roggeband inom samma koncern också haft ansvar för en internationell marknadsutveckling samt för att leda och etablera säljkontor i bl a USA, Kina, Frankrike, England och Italien.

“Vi är väldigt glada över rekryteringen av Chris som ny sälj- och marknadschef för Cibes Lift Group. Hans mångåriga internationella erfarenhet från en närliggande bransch är mycket värdefull. Chris har framgångsrikt utformat och genomfört en kund- och lösningsinriktad marknadsstrategi. Cibes Lift Group har de senaste åren stegvis gått mot en liknande strategi där vi får en tydligare roll som leverantör av totallösningar som bygger på kundnärhet och allt tätare kunddialoger. Chris erfarenhet blir därför viktig när vi fortsätter vår globala marknadsutveckling med ett starkt kundfokus och lösningsinriktad försäljning. Både via egna säljkontor och tillsammans med våra distributörer”, säger Cibes Lift Groups koncernchef Mats Engblom.

Cibes Lift Group har utvecklats från att vara ett lokalt svenskt företag till en internationell koncern med drygt 360 anställda i fjorton länder och distributörer i närmare femtio länder. Den geografiska expansionen har varit intensiv de senaste åren med etableringar av egna säljkontor och dotterbolag i exempelvis Kina, och flera länder i Sydostasien, Spanien och Frankrike m.fl. I juni 2017 förvärvades Cibes Lift Group av investeringsbolaget Nalka. Nalkas ambition är att stödja Cibes fortsatta internationella marknadsexpansion, produktutvecklingen och strategin att arbeta med stor närhet till kunderna på samtliga globala marknader.

“Jag kunde inte tacka nej till den här möjligheten att få vara med och leda sälj- och marknadsarbetet i en internationellt verksam koncern med så tydliga tillväxtambitioner. Det finns en mycket stark vilja hos koncernledningen att stegvis etablera varumärket Cibes på ännu fler marknader, öppna nya säljkanaler, intensifiera produktutvecklingen och bedriva en lösnings- och kundinriktad försäljning. Här finns både stora möjligheter och spännande utmaningar. Jag ser fram emot att tillsammans med Cibes medarbetare runt om i världen och distributörerna förverkliga de expansiva marknadsmål som satts upp för framtiden”, säger Chris Roggeband.

Share
Felanmälan av din hiss

Felanmälan av din hiss

Felanmälan