Picture of light through a forest
Nyhet

R12 avyttrar Cibes

2017-06-09

R12R12 har avyttrat Cibes, en ledande tillverkare av plattsformshissar med bas i Gävle och global verksamhet. Köpare är investeringsbolaget Nalka, som vill fortsätta stödja Cibes starka utveckling genom fortsatt fokus på produktutveckling och närhet till kunde.

–”Vi är imponerade av Cibes i allt från produkter till medarbetare och vi vill nu stödja bolagets fortsatta utveckling”, säger Henrik Jonsson, VD på Nalka.
R12 Kapital

R12 förvärvade Cibes 2003 och har under de senaste 14 åren arbetat med att att utveckla bolaget från en mindre, produktionsfokuserad tillverkare till en världsledande och marknadsdrivande leverantör av plattformshissar. R12 ser nu möjligheter att öka bolagets tillväxt ytterligare under Nalkas ägarskap.

“R12 har varit en mycket bra ägare, som med tålamod, kapital, kompetens och nätverk stöttat utvecklingen av Cibes, från ett lokalt bolag med 38 anställda med en omsättning om 100 miljoner kronor, till ett bolag med 350 medarbetare och en omsättning om 800 miljoner med försäljning i över 50 länder. Med Nalka som långsiktig ägare kan vi nu fortsätta vår internationella resa”, säger Mats Engblom, VD för Cibes.

 

Fakta

R12 är ett svenskt investeringsbolag som drivs av delägarna Per Hesselmark och Hans Ramel. Bolaget största ägare är Robert af Jochnick tillsammans med sina tre söner. R12s investeringsverksamhet är fokuserad på Skandinavien, men även övriga Europa kan komma ifråga vid exempelvis tilläggsinvesteringar. R12 äger bland annat Twilfit, Aditro, MEWAB, NCAB och Nimbus Boats. Läs mer här: www.r12kapital.se

Nalka är ett svenskt investeringsbolag som investerar i små och medelstora nordiska bolag med målet att som en engagerad ägare i samarbete med ledning och medarbetare utveckla självständiga, konkurrenskraftiga och långsiktigt lönsamma företag. Nalka äger bland annat Ryds Bilglas, Hööks Hästsport, Office Management, Lekolar och Nordic Modular Group. Läs mer här: www.nalka.se

Share
Felanmälan av din hiss

Felanmälan av din hiss

Felanmälan