Cibes corporate information
cibes lift group

företagsinformation

Cibes Lift Group är en av världens största tillverkare av lågfartshissar, med försäljning och distribution i över 50 länder. Här hittar du mer företagsinformation.

CIBES företagsinformation

fakta & siffror i korthet

Företagsnamn: Cibes Lift Group AB
Organisationsnummer: 556527-5848
Huvudkontor: Gävle, Sverige
Holdingföretag: Cibes Holding AB
Omsättning (2020): 1,4 Miljarder SEK
Antal anställda: 950
VD: Per Lidström
Huvudägare: NALKA Invest AB
Ledning: Per Lidström CEO, Mathias Brandhammar CFO, Paul Bokkers Director Marketing & After Sales, Lars Kronberg Director Sustainability, Theodor Ernstson Director Product Management and Modularization, Stina Lenströmer Director Product Unit Gävle (Sweden), Russell Walker, Director Product Unit Jiaxing (China), Merijn Aldewereld VP Sales Europe & UK, Samson Popowitz VP of Cibes Lift Asia
Företagsstruktur: Cibes Lift Group är moderbolaget för gruppen, som innefattar >20 st bolag i Europa, Asien och USA.
Tillverkning och produktutveckling: Tillverkning och produktutveckling är förlagd till Gävle. Fabriken har en produktionsyta på mer än 10.000 m2.
Varumärken: Cibes,  Kalea
Antal installerade hissar i världen: 50.000

Cibes home lift

våra framgångsfaktorer

Felanmälan av din hiss

Felanmälan av din hiss

Felanmälan